1. 
Kāds bija sākotnējais Labklājības ministrijas nosaukums?

2. 
Kurš ir jēdziena „labklājība” precīzākais skaidrojums?

3. 
Kāda ir Labklājības ministrijas misija?

4. 
Kura no minētajām iestādēm nav Labklājības ministrijas padotībā?

5. 
Kādi atbalsta pasākumi paredzēti darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti?

6. 
Kura iestāde Latvijā ir atbildīga par bērnu tiesību aizsardzības, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomu?

7. 
Cik sekotāju ir Labklājības ministrijas „Facebook” lapai?

8. 
Ko nozīmē jēdziens „bruto alga”?

9. 
Kāds 2024. gada janvārī bija aptuvenais bezdarba līmenis Latvijā un vidēji Eiropas Savienībā?

10. 
Kāds pašlaik ir minimālās algas apmērs Latvijā pirms nodokļu nomaksas?

11. 
Uz kādu principu balstās Latvijā spēkā esošā valsts pensiju sistēma?

12. 
Kurš no minētajiem apgalvojumiem ir patiess?

13. 
Kā sauc procesu, ar kuru persona uzņemas citas personas, parasti bērna, audzināšanu šīs personas bioloģisko vecāku vietā un ar kuru līdz ar izcelsmi uz mūžu pārņem visas tiesības un pienākumus no bioloģiskajiem vecākiem vai kāda no viņiem?

14. 
Kāds ir sociālās uzņēmējdarbības mērķis?

15. 
Labklājības ministrijas padotības iestāde Nodarbinātības valsts aģentūra organizē ikgadējo valsts atbalstīto nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā jauniešiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Tā mērķis ir, veicinot skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošināt skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi. Cik darba vietu šogad šajā programmā ir paredzētas?

16. 
Kāds ir Eiropas sociālā fonda „Plus” investīciju mērķis?

17. 
Atzīmē pareizo apgalvojumu par Eiropas sociālo fondu „Plus” (ESF+)!

18. 
Kāds ir kopējais pieejamais Eiropas Savienības fondu finansējuma apmērs labklājības nozarē 2021.–2027. gada plānošanas periodā?

19. 
Karjeras izvēles testi paredzēti kā palīglīdzeklis…

20. 
Kurš no minētajiem ir lielākais izaicinājums sociālajā jomā līdz 2027. gadam?

21. 
Cik sociālo uzņēmumu Latvijā 2021.–2027. gada Eiropas fondu plānošanas periodā var saņemt finansiālu atbalstu no Eiropas fondiem?

22. 
Kāpēc Labklājības ministrija, īstenojot dažādus Eiropas Savienības fondu finansētus projektus cilvēku ar invaliditāti atbalstam, mēdz organizēt informatīvās kampaņas, piemēram, „Cilvēks, nevis diagnoze”, „Iekāp otra kurpēs!”, „Dara citādi — izdara tāpat!”?

23. 
Kurš ir būtiskākais šķērslis cilvēku ar invaliditāti integrācijai darba tirgū?

24. 
Kurš no nosauktajiem NAV par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem finansēts pasākums?

25. 
Eiropas Komisija ir izstrādājusi īpašu bezmaksas platformu, kurā ir pieejams tiešsaistes rīku kopums un informācija par mūžizglītību un karjeras virzību. Kā sauc šo platformu?

26. 
Kas ir NEET?

27. 
Kurš grieķu alfabēta burts ir izmantots eiro grafiskajā zīmē?

28. 
No kāda materiāla ražo eiro banknotes?

29. 
Šā gada jūnijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Kuras pēc kārtas tās būs Latvijas pilsoņiem?

30. 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas šogad noritēs no 6. līdz 9. jūnijam. Kurā datumā balsot varēs Latvijas pilsoņi?

31. 
Eiropas dienā 9. maijā atzīmē kādas deklarācijas gadskārtu. Kā sauc šo deklarāciju?

32. 
Briselē atrodas parks „Mini Eiropa”. Kāds objekts simbolizē Latviju?

33. 
Kā sauc Eiropas Savienības stratēģiju 2050. gada klimata mērķa sasniegšanai?

34. 
Kura no Eiropas Savienības institūcijām tiek saukta par tautas balsi?

35. 
Cik oficiālo valodu ir Eiropas Savienībā?

36. 
Kāds ir Eiropas Savienības moto?

37. 
Kā tiek dēvētas Eiropas Savienības līmeņa likumdošanas procesa sarunas starp Eiropas Komisiju, Eiropas Padomi un Eiropas Parlamentu?

38. 
Kura platības ziņā ir vismazākā Eiropas Savienības dalībvalsts?

39. 
Cik iedzīvotāju (aptuveni) kopumā dzīvo Eiropas Savienībā?

40. 
Kurš politiķis 1950. gadā nāca klajā ar iniciatīvu veidot kopēju valstu apvienību, kas vēlāk kļuva par Eiropas Savienību?

41. 
Atzīmē pareizo apgalvojumu!

42. 
Kurš no attēlotajiem ir Eiropas Parlamenta logo?

43. 
Cik zvaigžņu ir Eiropas Savienības karogā?

44. 
Kurš no šiem apgalvojumiem ir patiess?

45. 
Kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā?

46. 
Kurš Valsts prezidents parakstīja līgumu par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai?

47. 
Kurā gadā Latvija pievienojās Šengenas zonai?

48. 
Kurā gadā Latvijā tika ieviests eiro?

49. 
Cik valstīs eiro ir oficiālā valūta?

50. 
Kurā gadā apgrozībā tika laistas eiro banknotes un monētas?

51. 
Kādas ir vienas eiro banknotes vidējās izgatavošanas izmaksas?

52. 
Atzīmē pareizo apgalvojumu! Eiro ir…

53. 
Kas ir eirozona?

54. 
Eiropas Savienībā Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Kurā gadā Latvija ieguva prezidējošās valsts statusu?